درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
جهاني شدن و حكومت جهاني حضرت مهدي
0 مرتبه مشاهده شده

جهاني شدن و حكومت جهاني حضرت مهدي

كارگر، رحيم،

 1. پدیدآور: كارگر، رحيم، 1349-
 2. عنوان:جهاني شدن و حكومت جهاني حضرت مهدي [منبع الكترونيكي] / رحيم كارگر.
 3. ناشر:موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)
 4. توصیف ظاهری:1 متن الكترونيكي: بايگاني HTML؛ داده هاي الكترونيكي (174 بايگاني: 1106.7KB)
 5. یادداشت:كتابنامه به صورت زيرنويس
 6. موضوع:مهدويت.
 7. موضوع:محمد بن‌حسن‌ (عج‌)، امام‌ دوازدهم‌، 255ق‌. -.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

 • مقدمه ناشر
 • مقدمه مؤلف
 • کليات و چهارچوب نظري
  • روش‏شناسي تحقيق درباره آينده و آينده پژوهي
   • آينده پژوهي
    • آينده و مؤلفه‏هاي آن
    • روش آينده پژوهي
    • محمل دولت مهدوي از ديدگاه شيعه
    • پيش‏بيني آينده
   • فلسفه تاريخ و ديدگاه دانشمندان
    • دو مفهوم فلسفه تاريخ
    • چهار ديدگاه در فلسفه تاريخ
     • توين بي و انگاره تمدّن
     • کانت و انگاره گونه‏هاي انساني
     • هگل و انگاره ملت و روح
     • مارکس و جامعه بي‏طبقه
    • نقد و بررسي چهار نظريه
   • فلسفه متعالي تاريخ و ديدگاه شيعه
    • فلسفه تاريخ از ديدگاه شيعه
     • حرکت به سوي کمال
     • هدف و مقصد
     • مسير و مکانيسم حرکت
     • پيروزي حق بر باطل
    • آينده از ديدگاه قرآن و روايات
     • آخرالزمان و آينده بشري
     • آيات قرآن و روايات
  • نظريه‏هاي آينده تاريخ
   • سياست و دولت در آينده
    • سياست
    • دولت
    • پيوند سياست و دولت
     • پايان سياست
     • پايان دولت
     • کاستي‏هاي دولت و دولت بايسته
    • آينده دولت از ديدگاه مسيحيت
     • مسيحا باوري و منجي‏ گرايي
     • بازگشت مسيح
     • ملکوت سلطنت خداوند
     • سلطنت خدا يا پادشاهي مسيح
     • دولت مسيح
     • داوري و قضاوت
    • آينده دولت از ديدگاه فوکو ياما (نظريه پايان تاريخ)
     • حرکت تاريخ
     • فرضيه پايان تاريخ
     • سرنوشت دولت
     • نقد و ارزيابي
    • آينده دولت از ديدگاه مارکسيسم
     • تعريف و شناخت دولت
     • کاستي‏ها و ناراستي‏هاي دولت
     • آينده دولت
     • جامعه موعود
     • نقد و بررسي
  • آينده دولت از ديدگاه شيعه
   • آينده سياست و دولت
    • پايان تاريخ
    • باورداشت مهدويت
     • ديدگاه اهل سنت
     • ديدگاه شيعه دوازده امامي
     • ديدگاه فرقه‏هاي ديگر شيعه
    • جامعه موعود شيعه
     • آغاز و انجام جهان
     • ظهور و قيام
     • دعوت و مبارزه
     • پيروزي حق و نابودي باطل
     • سيطره بر جهان
     • تشکيل دولت
 • فرضيه‏هاي دولت مهدي در انديشه شيعه
  • فرضيه انتقام و پايان تاريخ بدون تشکيل دولت
   • انتقام
   • جنگ و قتال
   • تسليم شدن گردنکشان
   • مدت جنگ و قتال
   • نقد و بررسي فرضيه
    • جنگ و پيکار نهايي
    • کشتار و قتل عام
    • مدت جنگ
    • سيره و روش امام مهدي
    • انتقام و خونخواهي
    • دولت سياسي يا دولت اخلاقي
    • مباني ديني شيعه
  • فرضيه دولت اقتدارگرا و مبتني بر قدرت فيزيکي
   • صاحب شمشير
   • ياري شده با رعب (ترس)
   • قاطعيت و شدت
   • سلطه و اقتدار فراگير
   • نقد و بررسي فرضيه
    • استفاده از منطق و قدرت
    • سيره و روش مهدي
    • بررسي روايات خشونت
    • رابطه دوستانه يا اقتدارگرايانه
    • شفقت يا شدت
    • اصلاح کارها در يک شب
    • سرکوبي شورشيان و پايان جنگ‏ها
    • کاربرد قدرت براي اقامه حق
  • فرضيه دولت اخلاقي مبتني بر ساختار امامت
   • پيش درآمد
    • پيوند اخلاق و تربيت با سياست (دولت)
    • جامعه مشترک المنافع اخلاقي (کانت)
    • نظريه اخلاقي دولت (هگل)
   • دولت اخلاقي امام مهدي
    • امامت (سياست امامت)
    • چرايي دولت اخلاقي
     • وضعيت اخلاقي جهان در روايات
     • سياست و نابساماني‏هاي عصر حاضر
     • وضعيت دموکراسي
    • دولت اخلاقي امام مهدي
    • چيستي دولت اخلاقي
    • دلايل و شواهد دولت اخلاقي
     • روايات
     • اهداف و آرمان‏ها
     • پيمان نامه اخلاقي
    • ويژگي‏ها و سيماي دولت امام مهدي
 • ساختار و کارکردها و بروندادها
  • ساختار و نهادها
   • ساختار و سازمان حکومت مهدوي
    • استقرار و تثبيت حکومت
     • نصب خاص الهي
     • تعيين پيامبر يا امام قبلي
     • پذيرش و رضايت مردم
    • ساخت قدرت و حکومت
    • ساختار نظام سياسي
     • امام نهاد امامت و رهبري
     • نهاد وزارت
     • نهاد امارت و ولايت
     • نهاد کارگزار و اجرا
     • نهاد قضاوت
     • محل حکومت
     • مدت حکومت
  • کارويژه‏ها و عملکردها
   • کارويژه سياسي و اجتماعي
    • کارکرد سياسي مديريتي
    • رعايت عدالت سياسي
    • عملکرد قضايي
    • عملکرد تقنيني
    • عملکرد نظامي و امنيتي
    • احياگري و اصلاحات اجتماعي
   • کارويژه فرهنگي و ديني
    • کارکرد اخلاقي و تربيتي
     • ريشه کني رذايل و ناراستي‏هاي اخلاقي
     • تربيت و تتميم مکارم اخلاقي
    • کارکرد ديني و تبليغي
     • ترويج و تبليغ دين اسلام
     • اقامه و احياي شعائر ديني
    • کارکرد علمي و فکري
     • رشد دانش و علوم بشري
     • شکوفا کردن عقل و خرد بشري
     • پيشرفت کامل اختراعات و ارتباطات
   • کار ويژه اقتصادي و عمراني
    • کارکرد توليدي و عمراني
     • بهره‏ برداري کامل از معادن و منابع زيرزميني
     • توليد زياد محصولات کشاورزي
     • عمران و آباد کردن زمين
    • کارکرد رفاهي و خدماتي
     • ايجاد رفاه اقتصادي
     • بي نياز کردن مالي و مادي مردم
     • رسيدگي به وضع بدهکاران و محرومان
    • کارکرد توزيعي و اصلاحي
     • توزيع امکانات و تقسيم بيت المال
     • رعايت قسط و مساوات
     • حرکت به سوي اقتصاد سالم
  • پيامدها و بروندادها
   • عدالت و امنيت
    • برتري و استقرار دولت حق
    • استقرار عدالت و قسط
    • فراگيري صلح و امنيت
   • معنويت و عقلانيت
    • آثار و برکات اخلاقي و معنوي
    • حاکميت و گسترش آيين اسلام
    • جلب رضايت و دوستي و خشنودي جهانيان
    • پيشرفت و ترقي
    • آرامش و گشايش
    • ريشه کن شدن بيماري‏ها و ناتواني‏ها
   • توسعه و رفاه
   • نتيجه‏ گيري
...ادامه

 فهرست نقدها