درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
طرح هاي آموزشي نهج البلاغه
0 مرتبه مشاهده شده

طرح هاي آموزشي نهج البلاغه

دشتي، محمدمهدي،

 1. پدیدآور: دشتي، محمدمهدي، 1358-
 2. عنوان:طرح هاي آموزشي نهج البلاغه [منبع الكترونيكي] / محمدمهدي دشتي؛ با مقدمه محمدتقي جعفري.
 3. ناشر:موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)
 4. توصیف ظاهری:1 متن الكترونيكي: بايگاني HTML؛ داده هاي الكترونيكي (155 بايگاني: 344KB)
 5. یادداشت:كتابنامه به صورت زيرنويس
 6. موضوع:علي بن ابي طالب، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق -- .
 7. موضوع:نهج البلاغه بررسي و شناخت.
 8. شناسه افزوده:جعفري، محمدتقي، 1302-1377، مقدمه نويس.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

 • پيشگفتار
 • مقدمه محمد تقى جعفرى
 • ضرورت پردازش نوين منابع روائى
  • اصلاح و چاپ مجدد معجم نهج‏البلاغه با كيفيتهاى جديد
  • تدوين دروس ضرورى پيرامون نهج‏البلاغه
  • تهيه فرهنگ لغات نهج‏البلاغه
  • ضرورت استفاده از جاذبه‏ها هنرى، نمايشى
  • فراهم آوردن زمينه‏هاى تحقيق
  • نهضت فهرست نامه‏ها و فرهنگ نويسى
   • فرهنگ موضوعات كلى نهج‏البلاغه
   • فرهنگ معارف نهج‏البلاغه
   • دائرةالمعارف بزرگ نهج‏البلاغه
  • شناخت پل ارتباطى فرهنگها
  • راهنماى آموزشى
 • طرح‏ها و شيوه‏هاى آموزشى نهج‏البلاغه‏
  • نقش طرح و طراحى در شناسايى و آموزش نهج‏البلاغه
   • تعريف طرح و طراحى
   • فايده و لزوم طرح‏ها در شناسائى نهج‏البلاغه
   • آزمون
  • كيفيت شناسائى طرح‏هاى آموزشى در نهج‏البلاغه
   • اقسام مباحث فكرى
   • متفاوت بودن سطوح فكرى جامعه
    • عوامل اختلاف استعدادها
   • فلسفه بكارگيرى طرح‏ها
    • علل نيازمندى ما به طرح‏هاى آموزشى
   • كيفيت شناسائى طرح‏ها از نهج‏البلاغه
    • كيفيت استخراج طرح‏هاى نهج‏البلاغه
    • كيفيت استخراج «طرح‏هاى آموزشى» و تطبيق آنها با مباحث نهج‏البلاغه‏
   • آزمون
  • انواع طرح‏هاى آموزشى
   • اسم گذارى طرح‏هاى آموزشى
   • چگونگى پيدايش طرح‏ها
   • نگاهى به انواع طرح‏هاى نهج‏البلاغه
   • آزمون
 • شرح تفصيلى طرح‏هاى نهج‏البلاغه
  • تذكرات ضرورى
  • طرح طبيعت نگرى در نهج‏البلاغه
   • تعريف طرح طبيعت نگرى
   • روش امام در آموزش مفاهيم عقيدتى
   • طرح طبيعت نگرى در نهج‏البلاغه
    • شناخت اهداف اصلى امام
    • كيفيت آغاز بحث
    • بررسى و تحليل
    • روش استدلال و نتيجه‏گيرى
   • روش استدلال و استفاده از طرح طبيعت‏نگرى
   • نتيجه‏گيرى
   • آزمون
  • طرح واقعيت نگرى در نهج‏البلاغه
   • تعريف طرح واقعيت نگرى
   • مراحل تكاملى طرح واقعيت نگرى
    • انتخاب يك پديده
    • استخراج واقعيت‏هاى موجود در پديده انتخابى
    • اهداف آموزشى امام على
   • آزمون
  • طرح خلقت نگرى در نهج‏البلاغه
   • تعريف طرح خلقت نگرى‏
   • مراحل تكاملى طرح خلقت نگرى
   • روش استدلال امام در طرح خلقت‏نگرى
    • حيوانات
    • گلها و گياهان
    • آسمانها و افلاك
    • معادن و فلزات و جواهرات
   • نتيجه‏گيرى
   • آزمون
  • طرح بررسى نظام آفرينش در نهج‏البلاغه
   • تعريف طرح بررسى نظام آفرينش
   • مراحل تكاملى طرح بررسى نظام آفرينش
   • روش استدلال امام در رابطه با اصول موجود در نظام آفرينش
    • اصل تفاوت و اختلاف
    • اصل نظم و اعتدال
    • اصل هماهنگى و همكارى
    • اصل سيستم ارتباط در كل نظام آفرينش
    • اصل هدفدارى نظام آفرينش
    • اصل هدايت عمومى در نظام آفرينش
    • اصل قوانين تكاملى در نظام خلقت
   • آزمون
  • طرح كل نگرى «تفكر سيستميك»
   • تعريف كل نگرى «تفكر سيستميك»
   • اهداف آموزشى نهج‏البلاغه
    • روش اثبات مبانى اعتقادى
    • اثبات مبانى اخلاقى
   • تذكر
   • آزمون
  • طرح راه تكامل
   • تعريف طرح راه تكامل
   • مراحل تكاملى طرح راه تكامل
    • اصل وجود راه روشن تكامل
    • كدام راه؟ كدام سمت؟
    • بسوى كدام اهداف تكاملى؟
    • چگونگى رفتن «چگونه بايد رفت؟»
    • ابزار و وسايل پيمودن راه تكامل
     • ضرورت دليل و راهنما
     • ضرورت تفكر صحيح
     • تقوا و پرهيزكارى
     • شجاعت و شهامت براى تداوم حركت تكاملى
     • قلب پاك و روان آماده
     • دقت و احتياط، مراقبت و خويشتن دارى
     • مبارزه و پيكار
     • شناخت موانع راه تكاملى
      • دو رويى و نفاق و منافقين
      • چپ روى و راست روى «تزلزل داشتن و انحراف از راه راست»
      • فتنه‏ها و فتنه انگيزى‏ها
      • شيطان و شيطان زده‏ها
   • اهداف آموزشى امام
   • آزمون
  • طرح مصور كردن مباحث فكرى
   • ضرورت بكارگيرى ابزار جديد آموزشى
   • روش‏هاى مصور كردن مباحث فكرى
   • روش‏هاى مصور كردن مباحث فكرى در نهج‏البلاغه‏
   • آزمون
  • طرح هدايت نگرى
   • تعريف طرح هدايت نگرى
   • اهداف آموزشى امام در طرح هدايت نگرى
   • آزمون
  • طرح بررسى اصل هدفدارى، اصل وحدت و همكارى، اصل هماهنگى
   • تعريف طرح‏هاى بررسى اصل هدفدارى، اصل وحدت و همكارى، اصل هماهنگى
   • اهداف آموزشى امام
   • روش استدلال امام
   • آزمون
  • طرح بررسى نيازمنديهاى زندگى اجتماعى
   • تعريف طرح بررسى نيازمنديهاى زندگى اجتماعى
   • مراحل تكاملى طرح بررسى نيازمنديهاى زندگى اجتماعى
    • انتخاب يك واقعيت اجتماعى «ضرورت زندگى اجتماعى»
    • ارزيابى زندگى اجتماعى «روش‏هاى اثبات مبانى اعتقادى»
     • كدام قانون؟ «ضرورت وحى»
     • ضرورت ابلاغ و اجراء قوانين (فلسفه نبوت)
     • ضرورت تداوم ابلاغ و اجراء قوانين (فلسفه امامت)
     • ضرورت ارزش‏هاى اخلاقى براى اجراء قوانين
     • ضرورت مركزيتى براى وحدت جوامع بشرى
   • آزمون
  • طرح كمال خواهى نظام هستى
   • تعريف طرح كمال خواهى نظام هستى
   • روش و مراحل تكاملى طرح
   • روش استدلال امام
   • اهداف آموزشى، عقيدتى امام
   • آزمون
  • استفاده از روش‏هاى حسى
   • انواع استدلال‏هاى نهج‏البلاغه‏
   • علل استفاده از روش‏هاى حسى
    • رسالت نهج‏البلاغه
    • شناخت مخاطبين امام
    • شناخت شان نزول خطبه‏هاى نهج‏البلاغه
    • قدرت و توانايى روش‏هاى حسى
   • آزمون
  • طرح ميزان گرائى
   • تعريف طرح ميزان گرائى
   • روش استدلال امام در طرح ميزان گرائى
   • اهداف آموزشى امام
   • آزمون
...ادامه

 فهرست نقدها