درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
قاموس قرآن
0 مرتبه مشاهده شده

قاموس قرآن

قرشي، علي اكبر.

  1. پدیدآور: قرشي، علي اكبر.
  2. عنوان:قاموس قرآن [منبع الكترونيكي] / علي اكبر قرشي.
  3. ناشر:موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)
  4. توصیف ظاهری:8 متن الكترونيكي: بايگاني HTML؛ داده هاي الكترونيكي (ج.1: 6 بايگاني: 17.1KB؛ ج.2: 323 بايگاني: 1233KB؛ ج.3: 381 بايگاني: 1404.3KB؛ ج.4: 363 بايگاني: 1394.8KB؛ ج.5: 355 بايگاني: 1354.7KB؛ ج.6: 319 بايگاني: 1208KB؛ ج.7: 323 بايگاني: 1231.6KB؛ ج.8: 282 بايگاني: 1082.1KB)
  5. یادداشت:نسخه فيزيكي اين منبع در محل كتابخانه موسسه موجود مي باشد
  6. موضوع:قرآن.
  7. موضوع:دايره المعارف.
  8. موضوع:واژه نامه.

 فهرست مطالب

 فهرست نقدها