درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن
0 مرتبه مشاهده شده

ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن

راغب اصفهاني، حسين بن محمد،

  1. پدیدآور: راغب اصفهاني، حسين بن محمد، قرن 4ق.
  2. عنوان:ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن [منبع الكترونيكي] / [ابوالقاسم‌ حسين‌ بن‌ محمد بن‌ فضل‌بن‌ معروف‌ به‌ (راغب‌ اصفهاني‌). با تفسير لغوي‌ و ادبي‌ قرآن‌/ غلامرضا خسروي‌ حسيني‌].
  3. ناشر:موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)
  4. توصیف ظاهری:5 متن الكترونيكي: بايگاني HTML؛ داده هاي الكترونيكي (ج.1 : 691 بايگاني: 3031.9KB؛ ج.2 : 727 بايگاني: 2994.4KB؛ مقدمه ج.3 : 43 بايگاني: 153.3KB؛ ج.3 : 312 بايگاني: 1026.2KB؛ ج.4 : 551 بايگاني: 1692.3KB)
  5. یادداشت:نسخه فيزيكي اين منبع در محل كتابخانه موسسه موجود مي باشد
  6. موضوع:قرآن.
  7. موضوع:واژه نامه ها.
  8. شناسه افزوده:خسروي حسيني، غلامرضا مترجم.

 فهرست مطالب