درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مجمع البحرين
0 مرتبه مشاهده شده

مجمع البحرين

طريحي، فخرالدين بن محمد،

  1. پدیدآور: طريحي، فخرالدين بن محمد، 979-1085ق.
  2. عنوان:مجمع البحرين [منبع الكترونيكي] / فخرالدين‌ الطريحي‌؛ تحقيق‌ احمد الحسيني‌.
  3. ناشر:موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)
  4. توصیف ظاهری:6 متن الكترونيكي: بايگاني HTML؛ داده هاي الكترونيكي (ج.1 : 479 بايگاني: 1669.6KB؛ ج.2 : 433 بايگاني: 1487.7KB؛ ج.3 : 515 بايگاني: 1807.1KB؛ ج.4 : 399 بايگاني: 1289.8KB؛ ج.5 : 488 بايگاني: 1563.2KB؛ ج.6 : 390 بايگاني: 1288.9KB)
  5. یادداشت:عنوان‌ ديگر: مجمع‌ البحرين‌ و مطلع‌ النيرين‌
  6. یادداشت:كتابنامه به صورت زيرنويس
  7. موضوع:واژه نامه.
  8. موضوع:زبان عربي.
  9. شناسه افزوده:حسيني، احمد محقق.

 فهرست نقدها