درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
صاحب بن عباد، اسماعيل بن عباد، 326-385ق
0 مرتبه مشاهده شده

صاحب بن عباد، اسماعيل بن عباد، 326-385ق

بابايي، سعيد.

  1. پدیدآور: بابايي، سعيد.
  2. عنوان:صاحب بن عباد، اسماعيل بن عباد، 326-385ق [منبع الكترونيكي] / سعيد بابايي.
  3. توصیف ظاهری:1 متن الكترونيكي: بايگاني HTML؛ داده هاي الكترونيكي (9 بايگاني: 36.2KB)
  4. یادداشت:عنوان اصلي: صاحب بن عباد (متوفاي 385 ق .)
  5. موضوع:سرگذشتنامه ها.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نقدها